ASIC va asigura secretariatul şi va modera pe data de 16 septembrie dezbaterea cu tema Securitatea la Incendiu a Construcţiilor. Probleme şi soluţii.

Organizatorii, în urma consultării iniţiale cu potenţialii participanţi, au considerat că este benefic ca această dezbatere să fie a specialiştilor, fără reprezentarea IGSU în vederea armonizării punctelor de vedere. Ulterior se va stabili o întâlnire / dezbatere la nivel de IGSU pentru prezentarea problemelor semnalate în vederea identificării de soluţii comune.

Dezbaterea este adresată specialiştilor în construcţii, exigenţa esenţială securitatea la incendiu: verificatori de proiecte, experţi tehnici, evaluatori de risc la incendiu, specialişti pe exigenţa esenţială securitatea la incendiu.

IATĂ ŞI LISTA CELOR CARE S-AU ÎNSCRIS PENTRU PARTICIPAREA LA EVENIMENT

Principalele teme propuse spre discuţie:

 

PROGRAMUL INTRUNIRII SPECIALISTILOR IN CONSTRUCTII  IN DOMENIUL SECURITATII LA INCENDIU IN DATA DE 16.09.2016 LA RIN HOTEL OTOPENI

9.00-10.00 Primirea specialistilor . Adeziuni de inscriere in ASIC

10.00 – 10.15 Cuvânt deschidere din partea organizatorilor. Prezentarea modului de desfăşurare al dezbaterii
10.15 – 10.30 Rolul specialiştilor în construcţii in domeniul securitatii la incendiu – verificatori de proiecte, experţi tehnici, evaluatori de risc la incendiu
10.30 – 11.15 OMAI 129/2016 – Normele metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu şi protecţie civilă.  Hotarârea nr.571/2016  privind categoriile de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu.

  1. Considerente privind noile criterii aprobate  pentru încadrarea construcţiilor în categoriile pentru care este obligatorie sau nu solicitarea avizului şi a autorizaţiei de Securitate la incenidiu
  2. Noua structura a scenariului de Securitate la incendiu şi documentele obligatorii care se elaborează sau se adaugă la dosarul înaintat de ISU pentru situaţiile stabilite de elaboratori

11.30 – 12.00 OMAI 96 /2016 – Ordin pentru aprobarea Criteriilor de Performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă

  1. Criteriile noi de încadrare a activităţilor şi clădirilor la care este obligatorie constituirea şi funcţionarea SPSU propriu sau extern
  2. Care este efortul agentului economic pentru a se încadra conform prevederilor OMAI 96 /2016 un SPSU cu echipe specializate, formaţii de intervenţie şi compartiment de specialist

12.00 – 13.00 – P118/1 – 2016 Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor. Partea I – construcţii.

  1. Ce aduce nou Normativul P118/1 şi dacă noile prevederi obligă agenţii economici la eforturi finaciare mai mari
  2. Ce probleme pot aparea în faza de proiect sau la construcţiile existente care se extind, modernizează sau îşi schimbă destianţia

13.00 – 14.00 – Pauză de masă

14.00 – 15.00 – P118/2 – Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor. Partea a II-a: Instalaţii de Stingere. P118/3 – Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor. Instalaţii de detectare, semnalizare şi avertizare incendiu

  1. P118/2 /2013 Un Normativ suplu, uşor de aplicat sau o povară pentru agenţii economici ?
  2. P118/3/2015 Cerinţe de dotare , echipare şi amplasare a IDSAI mai restrictive . Cui folosesc şi ce implica ca şi costuri

15.00 – 15.30 – Necesitatea revizirii periodice a reglementărilor tehnice. Ex. : NPCICH/1997, NP018/1996, NP037/1999, NP004/2003;

  1. Orice normă sau normativ trebuie să fie revizuit la intervale regulate. Toate acestea au peste 15 ani sau mai mult . Cine ar trebui să le promoveze ? MLPAT, ANRE, asociaţiile profesionale ale agenţii economici în domeniu, în lipsa ministerelor de resort ?

15.30 – 16.30 – Transparenţa, asistenţa tehnică, modul de lucru cu publicul al personalului de specialitate din cadrul ISU. Probleme cu care se confruntă corpul de specialişti în relaţia cu autorităţile publice

  1. Modul de depunere şiridicare a documentaţiilor. Ce pretind persoanele desemnate cu înregistrarea dosarelor ? Modul în care specialiştii dau relaţii sau informaţii privind stadiul lucrărilor sau motivele respingerii ? Completarea dosarelor este admisă sau se resping fiind necesar a se depune din nou ? Există dialog cu specialiştii sau le este interzis a purta un dialog cu proiectantul şi/sau expertul /verificatorul ?

Persoanele care doresc să ia cuvântul au la dispozitie câte 5 minute  în fiecare sesiune.

Pentru alte probleme şi propuneri vă rugăm să lăsaţi la Secretariat documentul, urmând a se face o sinteză atât cu problemele rezutate de la dezbaterile directe cât şi cu cele lăsate în scris la secretariat .

Specialiştii mai sus menţionaţi, care doresc participarea la dezbatere, sunt invitaţi a se înscrie utilizând formularul de mai jos. De asemenea aşteptăm prin email la contact@securitate-incendiu-constructii.ro să se realizeze înscrierile la cuvânt, în vederea unei bune organizări.

Dacă sunteţi interesaţi de înscrierea în asociaţie, ce se adresează în principal experţilor, verificatorilor, evaluatorilor de risc la incendiu, proiectanţilor şi executanţilor autorizaţi, fără nici un cost, apăsaţi aici.

Prin consultarea participanţilor s-a decis o taxă de participare de 100 de lei, pentru a se acoperi masa de la amiază şi asigurarea organizată a acesteia.

Asociaţia se va asigura ca ulterior măsurile să fie propuse şi urmărite spre implimentare, inclusiv prin modificarea cadrului legislativ existent.

Dezbaterea nu se adresează doar membrilor asociaţiei.

Evenimentul se va desfăşura pe data de vineri, 16 septembrie 2016 în Bucureşti, Hotel Rin din Otopeni, începând cu ora 10.00 . 

otopeni-ilfov-hotel-rin

Cod de securitate:
security code
Va rugam sa introduceti codul de securitate:

Trimite