Puteţi descărca de mai jos un material întocmit pentru Asociaţia pentru Securitatea la Incendiu a Construcţiilor şi care are drept principal obiectiv ajutorarea tinerilor ingineri şi specialiştilor pe securitatea la incendiu a construcţiilor în determinarea rezistenţei la foc a plăcilor şi grinzilor din beton armat.

Documentul intitulat „Studiu cu privire la rezistenţa la foc a plăcilor şi grinzilor din beton armat” poate fi descărcat şi utilizat gratuit, cu indicarea sursei.

Descarcă documentul în format .pdf şi denumit: ” Studiu cu privire la rezistenţa la foc a plăcilor şi grinzilor din beton armat”, întocmit de către inginer Marius Dorin LULEA.

Concluzii

Deşi nu se practică, voi începe cu doar câteva concluzii asupra studiului realizat:

  • în general plăcile din beton armat dimensionate în gruparea fundamentală asigură o rezistenţă la foc de cel puţin 45-60minute în gruparea specială indusă de incendiu;
  • peste aceste valori sunt necesare măsuri suplimentare fie de protecţie, fie de creştere a secţiunii de beton sau a cantităţii de armătură peste nivelul rezultat din calculul curent;
  • atunci când se adoptă varianta creşterii grosimii plăcii este de preferat ca să se crească înălţimea utilă şi nu acoperirea cu beton;
  • clasa de beton nu influenţează rezistenţa la foc a plăcilor din beton armat;
  • o placă poate fi expusă incendiului pe o parte sau pe ambele părţi; în cel din urmă caz pentru rezistenţe cerute până în 45-60 de minute diferenţa de capacitate portantă este una semnificativă.

Prezentul studiu are scopul de a veni în ajutorul proiectanţilor de structuri, în vederea identificării cu uşurinţă a rezistenţelor la foc a plăcilor din beton armat.

Iată doar câteva extrase din prezentul studiu: rezistenţa la foc al grinzilor din beton armat

rezistenta-la-foc-grinda-din-beton-armat

rezistenta-la-foc-grinda-din-beton-armat-2

rezistenta-la-foc-grinda-din-beton-armat-3rezistenta-la-foc-grinda-din-beton-armat-4

Iată doar câteva extrase din prezentul studiu: rezistenţa la foc al plăcilor din beton armat:

rezistenta-la-foc-a-placii-din-beton-armat-rei-1

rezistenta-la-foc-a-placii-din-beton-armat-rei-2

rezistenta-la-foc-a-placii-din-beton-armat-rei-3

Având în vedere cunoaşterea incipientă în cadrul colectivelor de proiectare a metodelor standardizate de calcul, precum şi accesul dificil la produse software specifice, se impune necesitatea unor metode simplificate şi rapide care să vină în ajutorul proiectanţilor.

Studiul ajută la determinarea capacităţii portante a plăcilor din beton armat în funcţie de timpul de expunere la un incendiu standard, dar analizează şi impactul diverselor caracteristici(grosime placă, grosime strat de acoperire cu beton, clasă de beton, secţiuni de armătură, etc…) asupra rezistenţei la foc.

Prezentul studiu se adresează:

  • proiectanţilor de structuri;
  • arhitecţilor;
  • verificatorilor de proiecte şi experţilor tehnici responsabili pentru cerinţa fundamentală securitatea la incendiu;
  • verificatorilor de proiecte şi experţilor tehnici responsabili pentru cerinţa fundamentală rezistenţă mecanică şi stabilitate;
  • altor specialişti în construcţii.

Cercetarea a fost realizată cu ajutorul softului FINE-EC Concret Fire, licenţă deţinută de către S.C. IDEAL PROIECT A.E. S.R.L..(www.idealproiect.com). Produsul foloseşte la calculul automat al rezistenţelor la foc a elementelor din beton armat supuse la diverse încărcări. Metoda folosită în cadrul produsului este cea definită în EN 1991-1-2.