Descarcă distanțele de siguranță pentru obiectele din benzinării și stabilite conform NP004- Normativ pentru proiectarea, exploatarea, dezafectarea și postutilizarea stațiilor de distribuție a carburanților la autovehicule.

Tabelul se poate completa cu valorile reale și atașa scenariului de securitate la incendiu.

distante de siguranta benzinarii conform NP04– în format excel.

Celulele sunt blocate pentru a nu fi modificate din greșeală.

Parola este 1234 .