În data de 12 mai 2017 a avut loc cursul organizat de A.S.I.C. şi care a vizat instalaţiile specifice securităţii la incendiu şi folosite pentru stingerea cu apă, protejarea şi limitarea incendiului – sprinklere, drencere, hidranţi interiori şi hidranţi exteriori.

La curs au participat 20 de persoane, specialişti în domeniul construcţiilor şi instalaţiilor, aceasta fiind capacitatea maximă a unui modul de curs.