Asociația pentru Securitatea la Incendiu a Construcțiilor a pregătit un curs de actualizare a informațiilor specialiștilor cu privire la legislația aplicabilă în domeniul securității la incendiu a construcțiilor.

În ultima perioadă au avut loc mai multe modificări care vizează procesul de autorizare și avizare la foc al construcțiilor și specialiști au nevoie de actualizarea informațiilor.

Următorul curs este stabilit a avea loc în data de 11.02.2023, orele 10-12.

Cursul are durata de 2 ore și se va desfășura online. Programarea cursului se va realiza în momentul la care se va atinge numărul minim de cursanți.

Cursul va cuprinde elemente din legislația ce vizează securitatea la incendiu, autorizarea lucrărilor de construcții și sistemul calității în construcții.

Acesta se va axa cu precădere pe: OMAI 180 – privind procedura de autorizare și avizare la securitatea la incendiu, HG571- categoriile de clădiri și spații care se supun avizării și autorizării, Legea 10/1995 privind calitatea în construcții, Legea 50/1990 privind autorizarea lucrărilor de construcții, Legea 307 privind apărarea împotriva incendiilor.

Cursul este destinat proiectanților, verificatorilor de proiecte, experților tehnici, pompierilor și altor specialiști ce au rol în securitatea la incendiu.

Materialul video de curs se va pune la dispoziția specialiștilor care se înscriu.

Costul participării la curs este de 200 de lei.

Trimite