În momentul de faţă nu există claritate în normative cu privire la modul în care se stabilesc exigenţele privind dotările minime cu instalaţii cu rol în securitatea la incendiu pentru clădiri mixte.

Află şi când este obligatorie dotarea clădirilor cu hidranţi interiori.

În acest sens vă prezentăm mai jos paşii pentru încadrare:

  1. se identifică toate funcţiunile prin suprafaţă, numărul de persoane şi numărul de niveluri;
  2. pentru cea mai exigentă funcţiune se verifică dacă prin suprafaţă, numărul de persoane şi numărul de niveluri se determină încadrarea în anumite categorii;
  3. dacă nu determină, se va lua în considerare următoarea funcţiune ca şi exigenţă, considerându-se ca şi cum funcţiunea deja analizată ar fi similară; se face verificarea pentru aceste caracteristici(se consideră o clădire convenţională);
  4. se continuă astfel până se face o încadrare, sau nu.

Află şi când este obligatorie dotarea clădirilor cu hidranţi exteriori.

Iată şi un exemplu pentru o mai uşoară înţelegere: avem o clădire parter şi patru etaje. Parterul şi etajul unu sunt spaţii comerciale, etajul doi, trei şi patru sunt de birouri.

Să vedem cum facem încadrarea pentru dotarea cu hidranţi interiori.

Funcţiunile le-am definit şi în ordinea riscului sunt: de comerţ şi spaţii administrativ.

Află şi când este obligatorie dotarea clădirilor cu instalaţii pentru desfumare.

Verificăm pentru comerţ: avem două niveluri şi considerăm că avem o suprafaţă ce nu determină încadrarea, în concluzie nu sunt necesari hidranţi interiori(se cer la mai mult de două niveluri comerciale).

Află şi când este obligatorie dotarea clădirilor cu instalaţie pentru detecţie şi semnalizare.

Trecem la funcţiunea de birouri: avem trei etaje la care se adaugă cele două de la comerţ. În total sunt cinci etaje, adică mai mult decât cele patru peste care se solicită dotarea.

Este greşit în a considera că avem două niveluri comerciale şi trei de birouri, deci nu este necesară  încadrarea. Dacă am fi avut o clădire cu cinci niveluri administrative am fi dotat clădirea cu hidranţi interiori? Cu siguranţă că da. Atunci de ce am presupune că prin creşterea riscului la două niveluri nu ar mai fi necesară dotarea?

 

Află şi când este obligatorie dotarea clădirilor cu instalaţii de tip sprinkler.