Există situaţii numeroase în care se face greşit încadrarea popilor de lemn care susţin structura de pane şi căpriori a mansardelor locuibile, din punct de vedere a gradului de rezistenţă la foc, la categoria: Stâlpi/coloane/pereţi portanţi.

Această încadrare este una greşită. Popul de lemn care susţine şarpanta nu este un stâlp ci … un pop. Conform oricăror norme de proiectare structurală popii sunt elemente componente ale structurii şarpantei. Rolul lui este ca să susţină structura de rezistenţă a învelitorii.

Astfel că: popii de lemn vor primi exigenţele specifice gradului de rezistenţă la foc pentru categoria de elemente: acoperişuri autoportante fără pod / şarpanta acoperişurilor fără pod.

Atunci când se face analiza unei clădiri din punct de vedere a incendiului trebuie privite întotdeauna riscurile. Ori cedarea unui pop de lemn duce la cedarea structurii acoperişului, în această situaţie riscul fiind similar: prăbuşirea şarpantei.

Spre exemplu: în cazul unei clădiri ce are o mansardă locuibilă cu popi de lemn, aceştia trebuie să aibă performanţa R15-C2 şi în nici un caz R60-C1 pentru gradul III de rezistenţă la foc.