Punerea în suprapresiunea a unui spaţiu, cum ar fi spre exemplu casele de scară sau încăperile tampon, reprezintă o metodă în vederea protejării acestuia la posibilitatea inundării cu fum din spaţiile incendiate limitrofe.

Însă atunci când se pune un spaţiu în suprapresiune trebuie să se asigure şi relativa etanşeitate a spaţiului protejat.

Astfel apare ca şi o condiţie obligatorie, atunci când se cere protejarea prin punerea în suprapresiune, prevederea de uşi etanşe. De regulă, uşile rezistente la foc sunt concepute ca fiind uşi etanşe şi cu autoînchidere, motiv pentru care acestea sunt cele care se vor folosi pentru protejarea golurilor de acces.

În general spaţiile protejate prin punerea în suprapresiune nu au ferestre care dau către exterior. Se pot impune însă situaţii în care acestea există, dar sunt insuficiente pentru asigurarea corepunzătoare a spaţiilor necesar a fi protejate. În acest caz de impune ca închiderea ferestrelor să se facă etans şi automat în caz de incendiu.

O ferestră deschisă, cât de mică ar fi ea, va face ca efectul de suprapresiune să dispară.