Vă transmitem mai jos clarificarea primită de A.S.I.C. cu privire la categoriile de clădiri care necesită obligatoriu adăpost de protecţie civilă.

Clarificarea solicita să se precizeze dacă suprafeţele menţionate se referă la ansamblul clădirii sau doar la subsol.

Clarificarea a fost solicitată datorită sintaxei deficitare a formulării.

Adr ASIC ian 2017