De unde provine termenul de ESFR?

Termenul prescurtat dat acestui tip de sprinklere provine de la terminologia folosită în limba engleză: Early Suppression Fast-Response Sprinklers.

De aceea li se mai spune şi sprinklere cu răspuns rapid.


Când folosesc sprinklere ESFR?

Acest tip de sprinklere este obligatoriu în spaţiile pentru depozitare cu risc mare şi foarte mare, acolo unde se impune necesitatea sprinklerelor de raft, dar această condiţie nu se poate îndeplini din condiţii de flexibilitate, etc…

În acest caz sprinklerele de raft se  vor înlocui cu sprinklere montate la partea superioară, de obicei sub nivelul tavanului, cu răspuns rapid şi cu debit mare.

În general la spaţiile pentru depozitare cu înălţimea mai mare de 6,00m se impune folosirea de instalaţii de stingere cu apă de tip ESFR.

Ele sunt eficiente până la o înălţime maximă a depozitării de 12,00m şi o înălţime a construcţiei mai mică de 14,00m. În caz contrar se vor prevedea sprinklere intermediare de raft.


Limitări ale sistemelor de stingere cu sprinklere de tip ESFR

Este complet interzis a se folosi acest tip de sprinklere în cazul depozitelor cu produse din cauciuc(anvelope). În acest caz se vor urmări utilizarea unui alt tip de sistem de limitare şi stingere, de evitat orice sistem de stingere automată cu sprinklere. Nu se recomandă folosirea ESFR în cazul produselor din materiale plastice expandate direct expuse(care nu sunt montate în cutii de carton).

Atenţie la modul de realizare a sistemului pentru încălzirea halei, astfel încât să se evite declanşarea accidentală(de evitat sprinkler în dreptul unui corp de încălzire).


Interacţiunea dintre ESFR-uri şi sistemele de ventilare/evacuare fum şi gaze fierbinţi

Dacă spaţiul necesită instalaţii de stingere de tip ESFR atunci trebuie luate măsuri constructive astfel încât declanşarea sistemului pentru evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi să se facă după declanşarea sprinklerelor. Se va programa astfel o întârziere în declanşare, fie prin comandă întârziată de intrare în funcţiune a sistemului folosit pentru evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi de la centrala pentru incendiu, fie prin prevederea unei temperaturi de declanşare sensibil mai ridicată decât cea limită de pornire a sprinklerelor.

Recomandăm ca întârzierea să fie de 60 de secunde, timp suficient pentru ca în zona de ardere să se declanşeze un număr suficient de sprinklere care să asigure stingerea(a se vedea materialul video). În această perioadă de timp partea inferioară a depozitului asigură vizibilitatea necesară şi condiţiile specifice pentru evacuarea utilizatorilor. După această perioadă, dacă se folosesc sisteme mecanice pentru evacuare sau introducere, se vor lua măsuri astfel încât viteza aerului să nu depăşească 1,5m/s.

În cazul detectării incendiului se va da comandă pentru întreruprea oricărui sistem de ventilare curentă sau pentru evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi.


Este obligatoriu să nu se folosească rafturi solide în cazul stingerii cu sisteme ESFR. Rafturile trebuie să permită scurgere apei. În caz contrar se vor prevedea sprinklere de raft.

Declanşarea acestui tip de sprinkler se face în faze incipiente ale incendiului, motiv pentru care temperatura de declanşare este în general de sub 70C. Tocmai de aceea trebuie luate măsuri astfel încât să nu se asigure accidental temperatura de pornire din alte situaţii, cum ar fi iluminatoare montate în dreptul sprinklerelor.


Atenţie la obstacole

În cazul utilizării acestui tip de sprinklere este necesar ca obstacolele de la nivelul perdelei de sprinklere ESFR să nu coboare mai mult de 30cm sub nivelul acestora. Este necesară această măsură pentru ca eficienţa conului de stropire să nu fie afectată.

În caz contrar se vor prevedea sprinklere sub obstacol.