Condiţiile de funcţionare pentru iluminatul de siguranţă sunt precizate în I7-2011, cap. 7.23.

Iluminatul de siguranţă poate fi :

a. iluminat pentru continuarea lucrului;

b. iluminat de securitate-pentru intervenţii în zonele cu risc, pentru evacuarea din clădire(asigură identificarea şi folosirea, în condiţii de securitate, a căilor de evacuare), pentru circulaţie(asigură deplasarea ocupanţilor către căile de evacuare sau către zonele de intervenţie), împotriva panicii, de veghe, pentru marcarea hidranţilor interiori, pentru asigurarea iluminării în spaţiile ce deţin echipamente cu rol în securitatea la incendiu.

 

Conform art. 7.23.3.3.- I7-2011- corpurile de iluminat pentru iluminatul de siguranţă trebuie să fie realizate din materiale de clasă B de reacţie la foc.