Desfumarea spaţiilor pentru depozitare este obligatorie în următoarele situaţii:

 • spaţii pentru depozitare cu suprafaţa mai mare de 36mp şi situate în clădiri civile(nu sunt situate în clădiri de producţie / depozitare)(art. 2.3.45. din P118-1999);
 • spaţiile pentru depozitare cu suprafaţa mai mare de 36mp cu risc mare şi foarte mare situate în clădiri de producţie / depozitare(art.5.3.8. din P118-1999).

Asigurarea desfumării se poate face astfel:

 • prin montarea de trape pentru evacuarea fumului şi amplasate în treimea superioară a pereţilor exteriori sau la nivelul tavanului, cu o suprafaţa utilă de cel puţin 1% din cea a spaţiului deservit; declanşarea va fi automată şi dublată de comanda manuală; în acest caz nu se admite introducerea mecanică ci doar natural organizată din spaţii bine ventilate sau din exterior cu aceeaşi suprafaţă echivalentă şi amplasate în treimea inferioară a spaţiului;
 • prin sisteme mecanice care să asigure evacuarea aerului viciat şi asigurarea aportului de aer proaspăt; pentru evacuare se va asigura cea mai defavorabilă situaţie de mai jos, limitată totuşi la nu mai mult de 3mc/s:
  • cel puţin 12 schimburi orare;
  • nu mai puţin de 1mc/sec pentru fiecare 100 de mp;
  • nu mai puţin de 1,5mc/s de încăpere.
  • introducerea aerului de compensare se va face la o valoare egală cu 0,60 din cea a volumului evacuat.

P.S. Nu se permite admisia prin uşi cu rol în securitatea la incendiu.