Condiţii speciale pentru desfumarea caselor de scară sunt necesare a se lua(art. 2.5.28 din P118-1999):

  • în cazul caselor de scară deschise dar la care ferestrele mobile ce pot asigura desfumarea sunt situate la o distanţă mai mare de 30m de aceasta, sau când nu există elemente vitrate mobile prin care să se poată asigura ventilarea;
  • în cazul scărilor închise în case de scară proprie şi la care nu există elemente vitrate mobile pe fiecare etaj astfel încât să se poată asigura ventilarea naturală.